Home

Stilvallen geeft

veerkracht

 

Veerkracht is enerzijds de capaciteit om goed om te gaan met moeilijkheden, (onverwachte) tegenslagen en de voortdurende verandering.

 

Anderzijds is veerkracht ook het vermogen om je te verbinden met diverse bronnen. Persoonlijke bronnen van geluk, inspiratie, bevlogenheid. Bronnen van steun van je omgeving, collega’s, buren, …

(L. Baeijaer en A. Stellemans, 2013).

Welkom

 

 

Deze site is het resultaat van een project rond stilvallen en veerkracht voor Brusselse hulpverleners. Ook hulpverleners ervaren werkdruk die hun veerkracht ondermijnt, zeker in de complexe Brusselse context.

 

VGC-Collegelid Bianca Debaets, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke kansen, zet een inspirerend en verkennend traject op rond de werking van stilte en zorg voor iedereen die bij een kwaliteistvolle zorg voor Brusselaars betrokken is. Dit traject is tevens een sensibilisering voor stress en burn-out. Bijgevolg werkte hogeschool Odisee, met de steun van VGC-Collegelid Bianca Debaets, hierrond een project met site uit.

 

In dit project gaan we op zoek naar wat een impact heeft op de veerkacht van hulpverleners, zowel op hen individueel als op hun team. We ontwikkelden zes pleidooien en liepen met zes Brusselse gezondheids- en welzijnsorganisaties een traject op maat.

 

Deze website wil de opgebouwde expertise hierrond verspreiden.

 

 

 

 

 

 

 

Wat is veerkracht?

 

 

Veerkracht is de flexibiliteit om je voortdurend aan te passen, intens te genieten van het moment, alert te reageren op onverwachte veranderingen en om steeds weer de moed en de kracht te vinden om het best mogelijke antwoord te bieden op de uitdagingen van elke dag.

Veerkracht kan je zien als een spier die je kan oefenen. Mensen met een verhoogde veerkracht krijgen ook te maken met ziekte, tegenslagen … maar herstellen sneller.

 

Ook een team heeft veerkracht. Een team kan de veerkracht van haar medewerkers ondersteunen. Elke medewerker kan actief bijdragen aan de veerkracht van het team en dit op verschillende manieren.

De veerkracht van jezelf en je team versterken kan op veel verschillende manieren gebeuren. Elke manier heeft zin en betekenis en kan gezien worden als een tafel met verschillende poten: naarmate de tafel ondersteund wordt door verschillende poten, des te grotere stabiliteit en de veerkracht.

 

Bewust bezig zijn met veerkracht is een actief proces dat nooit af is en steeds evolueert. Het vraagt de nodige aandacht en wilskracht om - waar nodig en zinvol - te investeren in de verschillende poten.

Voor ons is de belangrijkste stap om aan je veerkracht of aan de veerkracht van je team te werken, stil te vallen.

 

We nodigen je graag uit om tijd te maken en ruimte te creëren om stil te vallen.

We wensen je veel veerkracht toe!

 

Caroline & Bart

Stilvallen geeft veerkracht

is een project van hogeschool Odisee studiegebied sociaal agogisch werk

met de steun van Vlaamse Gemeenschapscommissie.