Stilvallen
geeft veerkracht

UITNODIGING

Beste hulp- en zorgverlener,

Misschien prikkelt het thema jou of zoek je naar manieren om je veerkracht te verstevigen.
Of je belandt hier, op zoek naar een vorming voor jezelf of je team. Hoe dan ook, welkom!

Op deze website vind je: 

  • een bundeling van expertise uit het werkveld
  • concrete voorbeelden hoe je aan de slag kan gaan
  • een helder theoretisch kader van hoe je veerkracht versterkt binnen je team en in jezelf

Veerkracht is de kracht om alert te reageren op
(on)verwachte veranderingen.
De moed om het best
mogelijke antwoord te geven op de uitdagingen van
elke dag, met zorg en mildheid voor jezelf
en met je waarden als kompas.
Het is de vaardigheid om bewust te zijn van het
huidige moment en in verbinding te blijven met jezelf
en met de mensen die er voor jou toe doen.

Hoe ga je aan de slag

Je veerkracht
versterken

Veerkracht is als een tafel met verschillende poten: naarmate elke poot op zich steviger is, des te groter is de totale kracht. De zes poten zijn “stilstaan & reflectie”, “waardengericht leven en werken”, “kiezen”, “mildheid”, “zelfmeesterschap” en “verbinden”. Bij elke poot nodigen we uit tot exploratie: “Op welke manier speelt dit specifieke thema op dit moment mee in mijn leven en werk?”. Kies je ervoor om zelf iets te veranderen om je veerkracht te versterken? Onder “nieuw gedrag” geven we je inzichten hoe je deze gedragsverandering duurzaam kan maken. Dit kan als individuele hulpverlener, als leidinggevende of als professional-in-spe.

ONZE VEERKRACHT

Factoren die veerkracht beïnvloeden

Een breed spectrum aan factoren beïnvloeden onze veerkracht. We bundelen ze in de drie volgende clusters: persoon, job en samenleving.

DE 6 POTEN VAN VEERKRACHT

Uitnodigingen tot exploratie

NIEUW GEDRAG

Nieuw gedrag aanleren en verduurzamen

Je gedrag veranderen is één zaak, deze gedragsverandering volhouden en verduurzamen is een ander paar mouwen. Waarom is een nieuwe gewoonte installeren best wel een uitdaging? Hoe kan een gedragsverandering een blijvende plaats krijgen in het leven van elke dag? Hoe kan je je kansen op succes vergroten?

WERKBOEK

En nu dan ... actie!

Het werkboek zet je aan om actie te ondernemen en daadwerkelijke stappen zetten om je veerkracht te versterken. Je kan er zelfstandig of als team mee aan de slag.
Aan jou de keuze! Het werkboek is nog “under construction” en zal verkrijgbaar zijn vanaf september ’22.

VISIE

Onze visie en inspiratiebronnen

We richten ons op ‘gewone’ mensen die voldoende veerkracht hebben om langs de kant te gaan staan en te reflecteren. En op ‘gewone’ teams die ruimte willen maken om het thema veerkracht vanuit een helikopterperspectief te bespreken. We vertrekken van de positieve psychologie en geloven in het inzetten van de aanwezige krachten van een persoon of van een team

Concrete leestips en
inspiratiemateriaal ingedeeld per thema.

CONTACT

Vraag een teamworkshop aan

Als je graag je veerkracht onder de loep neemt, kan je verschillende richtingen uitgaan. Vele wegen leiden naar Rome: je kan in de website snuisteren, het werkboek ter hand nemen (under construction) of een vorming volgen.

VORMING OP MAAT
Samen met je team aan veerkracht werken? Neem contact op zodat we je vraag verder kunnen uitklaren.

Caroline Damman

Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk
Odisee Hogeschool

Warmoesberg 26
1000 Brussel
BE 0408.429.584

VORMINGSAANBOD ODISEE

1-daagse vorming of langer traject met collega’s uit andere organisaties.