Hoe ga je aan de slag

Je veerkracht
versterken

Op deze website nemen we je mee doorheen de verschillende poten van onze Veerkracht-tafel. De zes poten zijn “stilvallen & reflectie”, “waardengericht leven en werken”, “kiezen”, “mildheid”, “zelfmeesterschap” en “verbinden”. Elke poot is een uitnodiging tot exploratie: op welke manier speelt het specifieke thema op dit moment in jouw leven en werk mee? We nodigen je uit om erover na te denken en – waar gewenst – tot actie te komen.

Veerkracht is een dynamisch en flexibel gegeven. Je bepaalt zelf met welke uitnodiging(en) je aan de slag gaat en in welke volgorde. Er is geen vooraf vastgelegd pad. Zo kan je ervoor opteren eerst te starten met concrete en kleine veranderingen om je brein meer tot rust te laten komen, dan zoem je best eerst in op de poot “zelfmeesterschap”. Wil je liever eerst het bredere plaatje zien van hoe je je leven de juiste richting wilt geven, dan vertrek je best van de poot “waardengericht leven en werken”. Of heb je voorkeur voor een start met jouw netwerk en zoem je graag eerst in op “verbinden”. Uiteraard ben jij de beste om te bepalen wat voor jou zinvol en toepasbaar is. Sommige uitnodigingen zullen je aanspreken, anderen dan weer niet. Het zijn telkens bronnen ter inspiratie die niet de intentie hebben volledig te zijn of allemaal in de diepte dienen doorwroet te worden.

Met veerkracht ben je nooit “klaar”, het is niet iets dat op een bepaald moment “af” is. Daarom is het bewust bezig zijn met veerkracht ook een actief gebeuren. Het is een proces. Het evolueert en schommelt: soms zit het goed met onze veerkracht en in een latere periode is het heel wat minder. Het is een dynamisch en interactioneel gebeuren. Het wordt beïnvloed door mensen rondom jou, die op hun beurt ook weer beïnvloedt worden. En er speelt een behoorlijke portie onvoorspelbaarheid mee, aangezien je niet weet wat er zoal op je pad komt. Verschillende factoren beïnvloeden onze veerkracht. Onder “drie clusters” geven we daar meer toelichting over.

Kies je ervoor om zelf iets te veranderen, om je veerkracht te versterken? En wil je dat gedrag ook bestendigen? Onder “gedrag veranderen en verduurzamen” geven we je inzichten hoe je gedragsverandering duurzaam kan maken.

We hebben ook een apart deeltje van de website voorzien voor leidinggevenden. Zoals voor de individuele hulp- en zorgverlener is het ook de taak van een leidinggevende zorg te dragen voor zijn/haar veerkracht. Hij/zij heeft daarmee een dubbele opdracht: zorg voor zichzelf en zorg naar zijn/haar team.

Tot slot zoomen we in op de veerkracht van teams. Een groep mensen kan de veerkracht van elke lid van die groep, elke medewerker ondersteunen. En elke medewerker kan op zich actief bijdragen aan de veerkracht van het team, en dit op verschillende manieren. Via het werkboek kan je als team zelf aan de slag. Word je hierin graag begeleid via een vorming op maat, neem dan contact op.

Op deze website staat al het “denk”-werk: elke uitnodiging wordt toegelicht en geeft je inzichten. Je kan hier telkens op reflecteren, analyseren en jezelf de vraag stellen wat op jou van toepassing is. Daarnaast hebben we ook een werkboek. Het werkboek is een leidraad in hoe je ermee aan de slag kan gaan, kortom het “doe-werk”, actie ondernemen en daadwerkelijke stappen zetten om je veerkracht te versterker.

Stilvallen
geeft
veerkracht