MEDEWERKERS

Het veerkracht-project en zijn medewerkers

Stilvallengeeftveerkracht is het resultaat van een project van Bart Dewaele en Caroline Damman ism de Vlaamse Gemeenschap Commissie. Samen zetten ze een traject op rond stilvallen en veerkracht voor hulpverleners die betrokken zijn bij kwaliteitsvolle zorg voor Brusselaars.

Jarenlange vormingen aan een grote verscheidenheid van hulp- en zorgverleners in het ruime hulpverleningslandschap zorgen voor verbreding. Het beluisteren van de verhalen van collega’s uit de verschillende workshops en de uitwisseling van hun ervaringen verrijkt de bestaande inhouden. Het aanbod richt rijkt inmiddels buiten Brussel. De vorming kent meer diepgang doordat de inzichten uit Acceptance and Commitment Therapy (ACT) opgenomen werden en er een scherpere focus op een houding van ‘compassion’ ligt.

Dit verbreden en verdiepen mondt uit in een grondige herwerking van de site. Caroline vernieuwt de site en de versie stilvallengeeftveerkracht 2.0 ziet het licht!

De uitnodigingen worden herwerkt. Vernieuwend is ook dat de leidinggevende een duidelijkere plaats krijgt. Naast een verantwoordelijkheid in de zorg naar zijn eigen veerkracht, heeft hij vanuit zijn functie een rol en taak in het (be)geleiden van individuele collega’s en het team rond mentaal welzijn en veerkracht.

En ook de professional-in-spe, onze studenten, krijgen een eigen plek op de website (under construction). Omdat we nu eenmaal niet snel genoeg kunnen beginnen om onze veerkracht de nodige ruimte en de aandacht te geven.

Het bewust bezig zijn met veerkracht is een actief gebeuren voor een hulp- en zorgverlener en elke gewenste verandering dient zorgvuldig geënt te worden op diens concrete werksituatie. Aandacht aan dit maatwerk en aan hoe nieuw gedrag kan aangepakt en verduurzaamt worden is uitgewerkt in de nieuwe rubriek “Nieuw gedrag”.

Stilvallengeeftveerkracht 2.0 wil de hulp- en zorgverlener en zijn team ondersteunen in zijn goesting om zijn veerkracht te verstevigen.

Succes!

Dank aan de vele workshop-deelnemers
Voor hun open blik, hun kritische reflecties, het delen van hun “interne keuken” en voor hun moed om zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor hebben zij ons op weg gezet om de oorspronkelijke inzichten te verbreden en verder uit te diepen. Als hulp- en zorgverleners tijd en ruimte nemen om stil te vallen, komen sterke ideeën naar boven. Krachtig hoe mensen elkaar inspireren.

Dank aan de klankbordgroep
Deze groep mensen, samengesteld uit collega’s uit het werkveld en uit de drie opleidingen van het studiegebied Sociaal Agogisch Werk van de Odisee Hogeschool, nam met veel warmte de rol op van kritische supporters. In deze rol danken wij graag Bart Dewaele (Basiseducatie), Bien Bettens (Groep Intro), Kelly Vermeulen (Hubbie Brussel), Greta Leire (Overlegplatform Initiatieven Beschut Wonen), Betty Commeyne (kinderopvang Elmer), Isabel Berckmans (opleiding Orthopedagogie Odisee), Goedele Slots (opleiding Sociaal Werk Odisee), Karen Van Loock (opleiding Personeelswerk Odisee) en Nele De Ganseman (opleiding Hoger Instituut Gezinswetenschappen Odisee).

Verder ook dank aan de nalezers, de motivators, zij-die-de-innerlijke-mens-versterken, de dromers en pragmatici, de intervisie-collega’s, de believers … dus aan Ilke, Lies, Tanja, Nele, Fritz, Bart, Ilse, Liesbeth, Kristien, Steef, …. en nog vele anderen. En natuurlijk aan het thuisfront: Gijs, Eva-Luz en Gust.

Caroline Damman

Caroline is klinisch psychologe en gedragstherapeute. Ze heeft 15 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Nu is ze als docent verbonden aan de opleiding Orthopedagogie van de Odisee Hogeschool. Voor Stilvallengeeftveerkracht geeft ze vormingen aan hulp- en zorgverleners uit het brede werkveld rond veerkracht en zelfzorg. Deze vormingen richten zich naar de individuele hulp- en zorgverlener, naar zijn leidinggevende of worden uitgewerkt op maat van een team. Deze opdracht combineert ze met het begeleidingen van jongeren en volwassenen als therapeut in haar privépraktijk.

Isabel Berckmans

Isabel werkt als docent binnen de opleiding Orthopedagogie van de Odisee Hogeschool. Daarnaast werkt ze als psychologe in ’t Ketje en ’t Zinneke (Molenbeek). Ze is doctor in de psychologie en werkte voor haar onderzoek met straathoekwerkers, straatjongeren en met gezinnen rond het thema intrafamiliaal geweld. Sinds najaar 2020 werkt ze mee aan het project Stilvallengeeftveerkracht. Samen met Caroline gaf ze enkele vormingen en net als Bart is ze een kritische supporter voor het tot stand brengen van de nieuwe website en het werkboek.

Bart Dewaele

Bart is sociaal werker en agoog. In de periode dat hij als docent verbonden was aan de opleiding Sociaal Werk van de Odisee Hogeschool werkte hij met Caroline het project Stilvallengeeftveerkracht uit. Samen gaven ze jarenlang workshops rond veerkracht aan het ruime werkveld.Nu is hij als directeur verbonden aan Basiseducatie en neemt hij de rol op van kritische supporter in het veerkracht-verhaal.

Stilvallen
geeft
veerkracht