ONZE VEERKRACHT

Factoren die veerkracht beïnvloeden

Een breed spectrum aan factoren beïnvloeden onze veerkracht. We bundelen ze in de drie volgende clusters: de persoon, de werkcontext en de maatschappij. De invloed en de verantwoordelijkheid van het individu varieert van sterk – bij de persoonsgebonden cluster – tot beperkter bij de maatschappelijke cluster. We hebben maar 1 veerkracht. Privé en werk werken op elkaar in. Er is beïnvloeding tussen de 3 clusters en dit van binnen – ons micro niveau of het niveau van ons als persoon – naar buiten of het macroniveau, de samenleving. Ons privéleven beïnvloedt ons werk en omgekeerd. Zijn er zware stressoren in onze privésfeer dan kan dat onze concentratie op het werk beïnvloeden. Van sterk emotionele gesprekken op het werk trillen we vaak thuis nog na. Makro werkt ook in op micro; tendensen in de samenleving werken in op de cultuur van een organisatie en op het functioneren van een team. En vanuit dit team functioneren sijpelt dit door naar ons, de hulp- en zorgverlener. Er is een wederzijdse beïnvloeding tussen de clusters. Deze is niet noodzakelijk direct.

Per cluster bespreken we verschillende factoren, waarbij we niet de bedoeling hebben om volledig te zijn. Ondanks het feit dat we de factoren algemeen beschrijven weten we dat elke persoon zijn uniek en individueel verhaal heeft. Eénzelfde factor kan door twee verschillende personen anders beleefd worden. Elke factor op zich is neutraal en kan zowel een positief als een negatief effect hebben op onze veerkracht – en dus veerkracht-bevorderend of veerkracht-ondermijnend zijn. Of het kan ook beide tegelijkertijd zijn, positief én negatief. 
Voorbeeld hier is een goede vriendin. Een hartsvriendin geeft ons steun en samen zijn is plezant (en dus veerkracht-bevorderend). Op het moment dat zij kanker krijgt, maakt dit ons verdrietig en werkt dat negatief in op onze veerkracht. Ook tijd speelt een rol, wat betekent dat een concrete factor op moment 1 positief kan zijn en op moment 2 erg negatief kan beleefd worden. De lading kan dus evolueren van positief naar negatief of omgekeerd. Zo kan een goede relatie met je partner lange tijd erg positief zijn voor je veerkracht maar kan enorm lastig zijn en negatief inwerken wanneer er langdurige en zware conflicten zijn.

Stilvallen
geeft
veerkracht