Privacy Policy

Deze ‘Privacyverklaring’ regelt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt door de coördinator van het project Stilvallengeeftveerkracht, namelijk Odisee vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warmoesberg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0408.429.584 (Hierna: ‘Odisee’). Odisee is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via haar website verkregen worden.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we van jou verzamelen wanneer je de website www.stilvallengeeftveerkracht.be bezoekt of wanneer je gebruikt maakt van de diensten die via deze website aangeboden worden, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, met wie wij ze delen, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.
Wanneer in deze verklaring gerefereerd wordt naar ‘onze’ of ‘deze’ ‘website’, wordt de specifieke website bedoeld die start met www.stilvallengeeftveerkracht.be


Welke persoonsgegevens verwerken we?

Odisee verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt:

 • Wanneer je ons contacteert via het contactformulier op onze website, verzamelen we je naam, voornaam, e-mailadres, organisatie waarin je werkt
 • Wanneer je ons contacteert via ons e-mailadres vermeld op de website, verzamelen we je naam, voornaam, e-mailadres, organisatie waarin je werkt
 • Wanneer je ons contacteert om het werkboek te bestellen, verzamelen we je naam, voornaam, e-mailadres, organisatie waarin je werkt

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om te reageren op een informatieverzoek;
 • Om beter inzicht te krijgen in de samenstelling en de doelen van onze lezers;
 • Om je op de hoogte te kunnen houden van verdere stilvallengeeftveerkrachtacties en – initiatieven.
 • Om jouw aanvraag van het werkboek te verwerken
 • Om jou te informeren over vorminge

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk binnen het doel waarvoor we ze hebben verzameld.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door?

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?
Je hebt verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om:

 • ons te vragen inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben;
 • ons te vragen je persoonsgegevens te updaten of te corrigeren;
 • ons te vragen om je persoonsgegevens te wissen;
 • je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming).

Indien je graag een van deze rechten wil uitoefenen kan je daarvoor een e–mail sturen naar de projectverantwoordelijke caroline.damman@odisee.be

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Aanpassingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Door regelmatig de website te raadplegen kan je op de hoogte blijven van wijzigingen.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Indien je verdere vragen of opmerkingen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee (privacy@odisee.be).