VISIE

Onze visie

We richten ons op ‘gewone’ mensen die voldoende veerkracht hebben om langs de kant te gaan staan en te reflecteren. En op ‘gewone’ teams die ruimte willen maken om het thema veerkracht vanuit een helikopterperspectief te bespreken. We zoeken aanknoping met wat goed loopt. We vertrekken van de positieve psychologie en geloven in het inzetten van de aanwezige krachten van een persoon of van een team. We vertrekken vanuit de doelstellingen die de individuele hulp- en zorgverlener of zijn/haar team zich stellen. En kiezen voor de stap-voor-stap benadering: een bergtraject opsplitsen in verschillende etappes. Het oplossingsgericht denken reikt ons methodieken aan waarbij ook een kleine stap een groot kan verschil maken.

Er is een wederzijdse beïnvloeding van een teamlid tegenover zijn team: dynamieken en cultuur in team beïnvloeden een individueel teamlid. Ook omgekeerd: een teamlid heeft invloed op zijn team. De systemische kijk met beïnvloeding tussen het team, de medewerkers en de leidinggevende staat centraal. Een veelheid van factoren beïnvloedt onze veerkracht. Elementen van hulpverlener, zijn job en de samenleving spelen een rol. Deze zijn steeds tijds- en context gebonden.

We geloven dat autonomie, verbondenheid en competentie een centrale plaats hebben in persoonlijke groei en welzijn (zelfdeterminatietheorie). We geven ook aandacht aan het lastige of het vervelende, zelfs als we dit liever willen vermijden (Acceptance and Commitment Therapy of ACT). We gaan op een bewuste manier met onze waarden aan de slag: onze waarden geven richting aan ons handelen.

We erkennen de hardheid van en het lijden in ons menselijke bestaan. In onze worstelingen willen we onszelf bejegenen met vriendelijkheid en steun, vanuit een compassievolle houding. We kiezen ervoor om inspanningen op te merken en te benoemen. Wat je aandacht geeft, groeit, ook kleine zaken. We geven aandacht aan het analyseren van gedrag om te komen tot keuzes. Vanuit die keuzes ondernemen we concrete en gericht acties die we evalueren. Kortom: we plaatsen het gedragsperspectief in een empirische cyclus. We geloven in het belang van stappen zetten en van doen!

Leestips en inspiratie

Inspiratie clusters persoon – job – maatschappij:

 • Baeijaert, L. & Stellamans, A. (2015). Vergroot de veerkracht in jezelf en je team.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Eger, E. (2021). Het geschenk. 12 Lessen die je leven kunnen redden.
  Bruna Uitgevers, Amsterdam.
 • Franck, E., Godderis, L., Kaesemans, G. & Van Hoof, E. (2016). Burn-out in de zorg. Wat je moet weten.
  LannooCampus.
 • Geraerts, E. (2015).Mentaal kapitaal. Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Hari, J. (2018). Verbroken verbinding.
  Nijgh en Van Ditmar.
 • Kunneman, H. (2009). Voorbij het dikke-ik.
  SWP, Uitgeverij B.V.
 • Lama, D. & Tutu, D. (2016). Het boek van vreugde.
  Uitgeverij Harper Collins Holland, Amsterdam.
 • Peters, M. & Smeets, E. (2017). Geluk en optimisme. een bewezen werkzaam programma op basis van positieve psychologie.
  Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.
 • Perry, B. & Winfrey, O. (2021). Wat is je overkomen? Gesprekken over trauma, veerkracht en herstel.
  Spectrum, Amsterdam.
 • Ricard, M. (2010). Gelukkig leven.
  Asoka, Rotterdam.
 • Swinnen, L. (2020). Rust voor je brein. Train je offlinebrein en versterk je veerkracht, creativiteit en empathie.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Vanlaere, L. en Burggraeve, R. (2018). Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor zorgdragers.
  Lannoo Campus.
 • Verhaeghe, P. (2012). De neoliberale waanzin.
  Academic & Schientific Publishers.
 • Verharen, L. (2010). Omgaan met (on)macht in de zorg.
  Boom Lemma Uitgevers, Den Haag.
 • Young, J. & Kiosko, J. (2000). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leen herkennen.
  Swets & Zeitlinger, Lisse.

Andere inspiratiebronnen:
https://www.serv.be/stichting/publicatie/werkbaarheidsprofiel-zorg-en-welzijnssector-2019 
Studiedag DialOOOgdag Orthopedagogie (4/04/2019)

Inspiratie uitnodiging stilstaan en zelfreflectie:

 • Keirse, M. (2014). Zie de mens. Pleidooi om anders naar elkaar te kijken.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Maex, E. (2013). Dit is de plaats. Over zen, mindfulness en mededogen.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Rinpoche, Y. M. (2019). In love with the world. What a monk can teach you about living from nearly dying.
  Bluebird, London.
 • Sunim, H. (2017). Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Rust vinden in een drukke wereld.
  Meulenhoff Boekerij, Amsterdam.
 • Tolle, E. (2017). De kracht van het nu. Gids voor een bewust en gelukkig leven.
  Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer.

Andere inspiratiebronnen:
Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy – najaar 2019 – opleidingscentrum See True Maastricht, Nederland Meditaties Edel Maex, opgenomen n.a.v. coronaperiode 2020-2021

Inspiratie uitnodiging waardengericht werken en leven:

 • Batink, T. & Jansen, G. (2015). Time to ACT! Het basisboek voor professionals.
  Uitgeverij Thema, Amsterdam.
 • Broeckaert, R. (2017). Dienend leidinggeven. Zacht voor mensen hard voor resultaten.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Brunsseel, A. & De Coninck, C. (2015). Wat de levenden kunnen leren van de stervenden. Verhalen van wijsheid, geluk, verdriet en spijt.
  Borgerhoff & Lamberigts.
 • Buiting, M. & Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling.
  Boom uitgevers, Amsterdam.
 • Hayes, S. (2006). Uit je hoofd, in je leven. Een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment therapie.
  Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.
 • Jansen, G. (2018). How2Act. Procesgerichte interventies op basis van Acceptance and Commitment Therapy.
  Copyright. Time to Act B.V.
 • Miralles, F. & Garcia, H. (2017). Ikigai. Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven.
  Meulenhoff Boekerij bv, Amsterdam.
 • Rinpoche, Y. M. (2019). In love with the world. What a monk can teach you about living from nearly dying.
  Bluebird, London.
 • Sunim, H. (2017). Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Rust vinden in een drukke wereld.
  Meulenhoff Boekerij, Amsterdam.
 • Sunim, H. (2019). Houden van dingen die niet perfect zijn. Compassie voor jezelf en anderen.
  Meulenhoff Boekerij, Amsterdam.

Andere inspiratiebronnen:
Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy – 2019 – opleidingscentrum See True Maastricht

Inspiratie uitnodiging kiezen:

 • Buelens, M. & Vermeiren, A. (2010). Beter zorgen voor jezelf.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Crabbe, T. (2016). Nooit meer te druk. Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld.
  Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, Amsterdam.
 • Dewulf, L. (2016). Stop burn-out. Wat als je batterijen leeglopen: praktische tips en technieken om burn-out te herkennen, te vermijden, te bestrijden.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Dewulf, L. & Vangronsveld, G. (2012). Help! Mijn batterijen lopen leeg. Een burn-out krijg je niet alleen. Kies voor je talent.
  Lannoo Campus, Leuven.
 • Geraerts, E. (2015). Mentaal kapitaal. Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Long, A. & Schweppe, R. (2018). De wijsheid van de witte wolf. Kracht vinden in jezelf.
  Altamira, Haarlem.
 • Mc Keown, G. (2019). Essentialisme. Niet meer alles moeten.
  Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.

Inspiratie uitnodiging zelfmeesterschap:

 • Buelens, M. & Vermeiren, A. (2010). Beter zorgen voor jezelf.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Crabbe, T. (2016). Nooit meer te druk. Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld.
  Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, Amsterdam.
 • Dewulf, L. (2016). Stop burn-out. Wat als je batterijen leeglopen: praktische tips en technieken om burn-out te herkennen, te vermijden, te bestrijden.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Dewulf, L. & Vangronsveld, G. (2012). Help! Mijn batterijen lopen leeg. Een burn-out krijg je niet alleen. Kies voor je talent.
  Lannoo Campus, Leuven.
 • Duhigg, C. (2015). Macht der gewoonte. Waarom we doen wat we doen en hoe we dat kunnen veranderen.
  Ambo, Amsterdam.
 • Geraerts, E. (2015). Mentaal kapitaal. Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Harris, R. (2008). The Happiness Trap: Stop Struggling, Start Living.
  Brown Book Group, Little.
 • Mc Gonigal, K. (2015). Sterker met stress. Waarom stress goed voor je is en hoe je er goed in wordt.
  Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam
 • Portzky, M. (2019). Veerkracht.
  Witzand Uitgevers.
 • Swinnen, L. (2020). Rust voor je brein. Train je offlinebrein en versterk je veerkracht, creativiteit en empathie.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Van Hoof, E. (2017). Eerste hulp bij stress en burn-out.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.
  Acco Leuven.

Andere inspiratiebronnen:
Evidence-based leiderschaps- en organisatieontwikkeling vanuit de Zelf-Determinatie Theorie, spin-off van de Universiteit Gent. https://impetus.academy/

Inspiratie uitnodiging mildheid:

 • Brown, B. (2014). De kracht van kwetsbaarheid. Heb de moed om niet perfect te willen zijn.
  Bruna Uitgevers B.V., Amsterdam.
 • Germer, C. & Neff, K. (2018). Werkboek mindful zelfcompassie. Een beproefde manier om jezelf te accepteren, innerlijke kracht op te bouwen en te groeien.
  Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.
 • Germer, C. & Neff, K. (2019). Mindful zelfcompassie. Handboek voor professionals.
  Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.
 • Hayes, S. (2006). Uit je hoofd, in je leven. Een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment therapie.
  Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.
 • Koster, F. & Van Den Brink, E. (2017). Compassie in je leven. Mindfulness verdiepen met heartfulness. 
  Boom uitgevers, Amsterdam.
 • Sunim, H. (2019). Houden van dingen die niet perfect zijn. Compassie voor jezelf en anderen.
  Meulenhoff Boekerij, Amsterdam.

Andere inspiratiebronnen:
Compassion Focused Therapy – najaar 2021 – organisator: VVGT
Karen Armstrong, De gulden regel : https://www.youtube.com/watch?v=DgH1yGv0xR4
Brene Brown, The power of vulnerability: https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o
Harris Russ, Sushi-train-metaphor: http://thehappinesstrap.com/free-resources/

Inspiratie uitnodiging verbinden:

 • Broeckaert, R. (2017). Dienend leidinggeven. Zacht voor mensen hard voor resultaten.
  Uitgeverij Lannoo, Tiet.
 • Brown, B. (2014). De kracht van kwetsbaarheid. Heb de moed om niet perfect te willen zijn.
  Bruna Uitgevers B.V., Amsterdam.
 • Clement, J. (2016). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Frederickson, B. (2009). Positivity. Ontdek De Kracht Van Positieve Emoties.
  Uitgeverij Spectrum, Amsterdam.
 • Keirse, M. (2014). Zie de mens. Pleidooi om anders naar elkaar te kijken.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Rosenberg, M. (2017). Geweldloze communicatie.
  Wilco, Amersfoort.
 • Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.
  Acco Leuven.

Andere inspiratiebronnen:
B. Brown, Are You Judging Those Who Ask for Help? https://www.youtube.com/watch?v=Iud89Gi8Jgs

Inspiratie Leidinggevende:

 • Broeckaert, R. (2017). Dienend leidinggeven. Zacht voor mensen hard voor resultaten.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Buiting, M. & Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling.
  Boom uitgevers, Amsterdam.
 • Clement, J. (2016). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.

Andere inspiratiebronnen:
DEZORGSAMEN.be Veerkracht voor zorgverleners en welzijnswerkers https://www.dezorgsamen.be/

Inspiratie gedrag veranderen en verduurzamen:

 • Baeijaert, L. & Stellamans, A. (2015). Vergroot de veerkracht in jezelf en je team.
  Uitgeverij Lannoo, Tielt.
 • Batink, T. & Jansen, G. (2015). Time to ACT! Het basisboek voor professionals.
  Uitgeverij Thema, Amsterdam.
 • de Jong, P. & Kim Berg, I. (2005). De kracht van oplossingen. Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie.
  Harcourt Assessment, Amsterdam.
 • Duhigg, C. (2015). Macht der gewoonte. Waarom we doen wat we doen en hoe we dat kunnen veranderen.
  Ambo, Amsterdam.
 • Eger, E. (2021). Het geschenk. 12 Lessen die je leven kunnen redden.
  Bruna Uitgevers, Amsterdam.
 • Hayes, S. (2006). Uit je hoofd, in je leven. Een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment therapie.
  Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.
 • Plessers, K. (2021). Psycholopen. Wat lopen en wandelen doen voor je mentale veerkracht en

Stilvallen
geeft
veerkracht